Hüseyin Avni Aksoy, TBMM'de Engelli İstihdamı Sorununu Gündeme Taşıdı
17.11.2021

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın nüfusu ile ilgili net bir sayı yoktur. TÜİK en son 2002 yılında engelli nüfus sayısını açıklamış, daha sonra bu sayıyı güncellememiştir.

Engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunu en önemli sorundur.

Ülkemizde genel işsizlik oranı resmi rakamlara göre %13 dolaylarındadır. Oysa bu oran engelliler arasında %78’ler seviyesindedir.

Bu uçurumun bir an önce kapatılması gerekmektedir.

Özel sektörde uygulanan % 3, Kamu sektöründe uygulanan % 4, Devlet memurluğunda uygulanan % 3 engelli kotalarının artırılması şarttır.

Bu oranları arttırılmazsa, 15 Kasım 2020’de yapılan engelli kamu personel sınavına giren yüz bin’e yakın engelli vatandaşımız işsiz kalmaya mahkûm edilecektir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.