NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET
PAYLAŞ
03.11.2021

Türkiye ne Cumhur ne de Millet ittifakına mahkûm, seçeneksiz değildir.

Memleket Partisi bu ülkede yaşayan herkes için yeni bir seçenektir, yeni bir yoldur. Milli iradeyi hakim kılacak “Halkın Yönetimi”dir.

Memleket Partisi benimsediği Cumhuriyetçi Demokrat anlayışla; anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını, düşünce inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, yereli güçlendirmeyi amaçlamaktadır.