01.11.1994 tarihinde Isparta’da dünyaya gelmiştir. Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi'nden(Aksu Köy Enstitüsü) mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Ankara Barosu'na kayıtlı olarak başladığı avukatlık mesleğine halen Antalya Barosu'nda serbest avukat olarak devam etmektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmakta olup, tez çalışmaları halen devam etmektedir.

Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Şefika Aygüneş