Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 

1987 yılında ''Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı'' ünvanını almış (Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi), 1993 yılında Doçent (ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), 1998 yılında Profesör olmuştur. (ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi). 

2018 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yapan Gaye Usluer, 25 - 26.dönem Eskişehir Milletvekilidir.