1967 yılında Ankara'da doğmuştur. 1984 yılında TED Ankara Koleji’den mezun olmuş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1988 yılında lisans, 1991 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora eğitimlerini tamamlamıştır.

2005-2008 ve 2010-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2017-2019 arasında Bölüm Başkanlığı, 2014-2015 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.

2007-2008 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, 2014-2016 yılları arasında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Uzmanlık alanları; Kent Planlama başta olmak üzere Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi ve Kentsel Ayrışma’dır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası pek çok makalesi, bildirisi, kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Özlem Güzey Kocataş, evli ve üç çocuk annesidir.

Prof. Dr. Özlem Güzey Kocataş